វត្តធម្មិការាម ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធវចនៈ ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទួទៅ និងក្មេងៗ​ជំនាន់​ក្រោយ ដែលមាន​បំណងសិក្សា​ស្វែងយល់អំពីពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ និងដើម្បី​បានជាការ​អប់រំ​កាយ វាចា ចិត្ត បដិបត្ត​តាមមាគ៌​ព្រះពុទ្ធសាសនា។

នៅក្នុងគេហទំព័រនេះ យើងខ្ញុំលើកយក​ព្រះត្រៃបិដក​ជាគោល ដោយសង្កត់ធ្ងន់​ទៅលើ​ធុរៈ​ទាំងពីរ​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា គឺគន្ថធុរៈ និងវិបស្សនាធុរៈ ដែលអាចនាំសត្វលោកឲ្យឆ្លងផុតសង្សារទុក្ខបាន។

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil