កិលេស ១០យ៉ាង

កិលេស ១០ យ៉ាង

 1. លោភៈ សភាពធ្វើចិត្តឲ្យជាប់ជំពាក់ នៅក្នុងអារម្មណ៍
 2. ទោសៈ សភាពធ្វើចិត្តឲ្យប្រទុស្ត ក្នុងអារម្មណ៍
 3. មោហៈ សភាពធ្វើចិត្តឲ្យវង្វេង ក្នុងអារម្មណ៍
 4. មានះ សភាពលើកខ្លួន ឬដាក់ខ្លួន ហួសការពិត
 5. ទិដ្ឋិ ធម្មជាតិធ្វើចិត្តឲ្យឃើញខុស ឬយល់ខុស
 6. វិចិកិច្ឆា ធម្មជាតិឲ្យសង្ស័យ ឬស្ទាក់ស្ទើរ
 7. ថីនំ ធម្មជាតិឲ្យចិត្តឲ្យរួញរា ឬធុញទ្រាន់ក្នុងកុសលផ្សេងៗ
 8. ឧទ្ធច្ចំ ធម្មជាតិធ្វើចិត្តឲ្យញាប់ញ័រ ឬឲ្យរាយមាយ
 9. អហិរិកំ ធម្មជាតិមិនខ្ពើមអំពើទុច្ចរិត
 10. អនោតប្បំ ធម្មជាតិមិនខ្លាច ឬមិនតក់ស្លុតនូវអំពើទុច្ចរិត

កិលេស ១០យ៉ាងដទៃទៀត

 1. សក្កាយទិដ្ឋិ ប្រកាន់មាំក្នុងកាយជារបស់ខ្លួន
 2. វិចិកិច្ឆា សេចក្តីសង្ស័យ
 3. សីលព្វតបរាមស ការស្ទាបអង្អែលនូវសីល និងវត្ត
 4. កាមរាគៈ តម្រេកក្នុងកាម
 5. បដិឃៈ សេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់
 6. រូបរាគៈ តម្រេកក្នុងរូប
 7. អរូបរាគៈ តម្រេកក្នុងអរូប
 8. មានះ សេចក្តីប្រកាន់
 9. ឧទ្ធច្ចៈ សេចក្តីរសាប់រសល់
 10. អវិជ្ជា សេចក្តីល្ងង់

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s