វិបស្សនាធុរៈ​

វិបស្សនាធុរៈ គឺការបដិបត្តិធ្វើវិបស្សនា សមាធិ ដើម្បីឃើញច្បាស់នូវ​សេចក្តីពិតក្នុងលោក គឺ​ឃើញ​ច្បាស់នូវ​ដំណើរ​សង្ខារធម៌​តាម​សច្ចភាព ហើយមិន​ប្រកាន់មាំ​អ្វីៗ​ក្នុងលោក។ ការ​ធ្វើ​កិច្ច​ក្នុងវិបស្សនានេះ អាចដុតបំផ្លាញកិលេសក្នុងខន្ធសន្តាន មានលោភៈ ទោសៈ មោហៈ​ជាដើម។

ព្រះយោគាវាចរ ដែលមានបំណងអប់រំចិត្តដោយ​ការ​ចម្រើន​កម្មដ្ឋាន ត្រូវ​ជម្រះ​សីល​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​បរិសុទ្ធ​ជាមុនសិន ព្រោះចិត្ត​របស់​បុគ្គល​ដែលមាន​សីលមិន​បរិសុទ្ធ ឬទ្រុស្តសីល មិនអាច​ញុំាង​គុណវិសេស​ឲ្យ​កើត​ឡើង​បាន​ឡើយ។

ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ​បានស្រង់​​​គោល​ធម៌​ខ្លះៗ ចេញពី​សៀវភៅ​បឋម​វិបស្សនា​ ដែល​រៀបរៀង​ឡើងដោយ​ព្រះគ្រូ​ធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ និងការ​​បង្រៀន​​របស់​​ព្រះធម្មាចារ្យ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។

 • បលិពោធ ១០យ៉ាង
 • សីលរបស់គ្រហស្ថ
 • សីលរបស់សាមណេរ
 • សីលរបស់ភិក្ខុ
 • គ្រឿងផូរផង់នៃសីល
 • ទោសសីលវិបត្តិ
 • អានិសង្សសីលសម្បត្តិ
 • កម្មបថ ១០
 • សំវរធម៌ ៥យ៉ាង
 • អសំវរធម៌ ៥យ៉ាង
 • សិក្ខាបទ ៦
 • បាបធម៌ ៥យ៉ាង
 • តិរច្ឆានវិជ្ជា ៨យ៉ាង
 • ជំនួញខុស ៥ប្រការ
 • គោចរ ៣យ៉ាង
 • បច្ច័យ ៤
 • បរិភោគ ៤យ៉ាង
 • កថាវត្ថុ ១០
 • សុទ្ធិ ៤យ៉ាង
 • មេថុនសំយោគ ៧
 • ធុតង្គ ១៣ និងអានិសង្ស
 • បំសុកូលក្ខេត្ត ២៣
 • ភត្តជាអតិរេកលាភ ១៤យ៉ាង
 • កម្មដ្ឋាន ៤០
 • អាការៈ ១០យ៉ាង
 • កសិណ ១០
 • អសុភ ១០
 • អនុស្សតិ ១០
 • ព្រហ្មវិហារ ៤
 • អារុប្ប ៤
 • ចរិត​ ៦យ៉ាង
 • ពុទ្ធគុណ ១០
 • ធម្មគុណ ៦
 • សង្ឃគុណ ៩
 • ខ្យល់ ៤ត្រកូល
 • វសី ៥យ៉ាង
 • អាការៈ ៨យ៉ាង
 • អាហារេបដិកូលសញ្ញ (បដិកូលសញ្ញា​ក្នុង​អាហារ) ១០យ៉ាង
 • មហាភូតរូប ៤ អាការៈ និងលក្ខណៈ
 • វាយោធាតុ ៦យ៉ាង
 • អសុភកម្មដ្ឋាន ១០
 • កាយគតាសិតកម្មដ្ឋាន (បរិកម្ម​អាការៈ ៣២)
 • នីវរណធម៌
 • អង្គរបស់ឧបចារជ្ឈាន
 • បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០
 • វិសុទ្ធិ ២យ៉ាង ជាឫសគល់​របស់​វិបស្សនាបញ្ញា
 • វិសុទ្ធិ ៥យ៉ាង ជាតួ​របស់​វិបស្សនា​បញ្ញា
 • សង្ខារ
 • បញ្ចក្ខន្ធ
 • ហេតុបច្ច័យរបស់រូប ៥យ៉ាង
 • ត្រៃលក្ខណ៍ (លក្ខណៈ ៣យ៉ាង)
 • វិបស្សនូបក្កិលេស (ឧបក្កិលេស​របស់​វិបស្សនា) ១០យ៉ាង
 • អនុបស្សនា ៧យ៉ាង
 • ពោធិបក្ខិយធម៌ ធម៌សម្រាប់​ត្រាស់ដឹង ៣៧​ប្រការ
 • សញ្ញា ១០
 • សតិប្បដ្ឋាន ៤
 • វិសុទ្ធិ ៥
 • អានាបានស្សតិ

សូមអនុមោទនា !!!

Oben-pfeil